Przystań Główna, od strony miasta

Przystań od strony ZOO